Градежно неизградено земјиште за ПРОДА...

Skopje › Skopje › Crniche
For sale: Area m²

Градежно неизградено земјиште од 924 м2 во најубавиот резиденцијален дел на Црниче со директен пристап од улицата Славејко Арсов. Плацот е со намена за семејно домување со параметри П+2+Птк со висина ...
Ref. GG 461
6997 Views