Деловен Објект / Малопродажба на 3км о...


To rent: Area 1230 m²

Деловен Објект / Малопродажба на 3км од влезот во Струмица > Во површина од вкупно 1,230м2, и тоа: - приземје во површина од 1,050м2 - галерија во површина од 180м2 > Паркинг со капацитет од 60 во...
Ref. GG 1270
337 Views